4 manieren om op uw verzuimverzekering te besparen

17-09-2021 – Leestijd 5 minuten

Cliff Hogendoorn

Adviseur Verzuimverzekering

Veel ondernemers hebben het beeld dat er aan een verzuimverzekering hoge kosten verbonden zijn. Toch hoeft dat helemaal niet zo te zijn. Er zijn namelijk veel manieren om uw verzuimverzekering betaalbaar te houden. In dit artikel behandelen wij een viertal manieren om op uw verzuimverzekering te besparen.

Hoe zit dat precies?

Een verzuimverzekering heeft als doel om de onderneming te beschermen tegen langdurig verzuim. Het woord langdurig is hierbij van groot belang. Het is dus van belang om dit in gedachten te houden bij het bepalen van de dekking.

De premie van een verzuimverzekering wordt bepaald aan de hand van een aantal factoren. Op sommige kunt u invloed uitoefenen, op andere niet. De factoren waarop u geen invloed heeft zijn onder andere:

Daarnaast zijn er ook factoren waar u wel invloed op heeft. Deze factoren hebben betrekking tot de dekking van uw verzuimverzekering. Denk hierbij aan:

In dit artikel gaan we dieper in op de factoren waar u wel invloed op heeft. Hoe maakt u de beste keuze? En hoeveel valt er precies te besparen op uw verzuimverzekering?

1. Verzekerd percentage

Laten we beginnen met het verzekerde percentage van het brutoloon. Dit percentage houdt in hoeveel procent u van het bruto loon uitgekeerd krijgt wanneer uw werknemer arbeidsongeschikt is. De meest voorkomende dekking is 1e jaar: 100% en 2e jaar: 70%. Wanneer de financiële situatie het toelaat, kan het interessant zijn om te kijken naar een andere dekking. Zo kunt u er ook voor kiezen om zowel het 1e als 2e jaar 70% als dekking aan te houden. Doordat de verzekeraar niet het volledige loon hoeft uit te keren, zal ook uw premie dalen. 

Om deze optie te overwegen adviseren wij altijd om goed te kijken naar de volgende twee punten:

Maar de belangrijkste vraag is: Hoeveel bespaart dit precies?
Gemiddeld ligt de premie, bij een dekking van 70% t.o.v. 100% in het eerste jaar, zo’n 27% lager.

2. Eigen risico periode

Tijdens de eigen risico periode is de onderneming zelf verantwoordelijk voor de loondoorbetaling wanneer een werknemer arbeidsongeschikt is. Voor deze eigen risico periode bieden verzekeraars de keuze uit 10, 20, 30, 65 of zelfs 130 werkdagen. Logischerwijs daalt de premie wanneer de onderneming kiest voor een langere eigen risico periode. De belangrijkste vraag is alleen, hoeveel bespaart een langere eigen risico periode dan?

In de onderstaande tabel hebben wij een overzicht gemaakt van de gemiddelde besparing per verhoging van het eigen risico periode.

Besparing bij langere eigen risico:

Uiteraard zijn deze besparingen een indicatie. Elke verzekeraar zal apart kijken naar uw situatie, waardoor uw besparing hoger maar ook lager uit kan vallen.

Ook is het belangrijk om te melden dat een langere eigen risico periode vaak niet interessant is voor kleine ondernemers. Een besparing van 10% op een premie van € 2.500,- per jaar, weegt namelijk niet op tegen de extra kosten qua loondoorbetaling.

Cliff Hogendoorn

Adviseur Verzuimverzekeringen

Eenvoudig uw verzuimverzekering vergelijken?

Wij helpen ondernemers met het vergelijken en adviseren van de best passende verzuimverzekering. Doe een aanvraag of plan een gesprek in met een adviseur.

3. Werkgeverslasten meeverzekeren

Bovenop het brutoloon heeft een werkgever ook altijd te maken met werkgeverslasten. Gemiddeld heeft een werkgever tussen de 17% en 19% aan werkgeverslasten. Deze werkgeverslasten zijn o.a. de sociale voorzieningen (WW, AOW) en sociale voorzieningen (WIA, WGA). Daarnaast zijn er ook genoeg andere kosten die doorlopen. Percentages tussen de 25% en 30% aan werkgeverslasten bovenop het brutoloon zijn dan ook niet vreemd.

Het meeverzekeren van deze werkgeverslasten is verstandig wanneer een werkgever geen extra kosten wilt hebben wanneer een werknemer arbeidsongeschikt is. Toch is het ook mogelijk om deze werkgeverslasten achterwege te laten bij de verzuimverzekering. Dit zorgt ervoor dat de verzekeraar minder hoeft uit te keren, en dus ook een lagere premie kan aanbieden.

Let er dan wel goed op dat de onderneming alleen het brutoloon van de werknemer ontvangt. Er zullen dus nog extra kosten zijn waar geen uitkering van de verzekeraar tegenover staat.

4. Verzuimverzekering vergelijken

Het ligt wellicht een beetje voor de hand. Alleen dagelijks zien wij grote verschillen in premies tussen de verschillende verzekeraars. Dit komt doordat iedere verzekeraar risico’s anders beoordeelt. Naast de premie verschillen zijn er ook andere factoren die de moeite waard zijn om te benoemen.

De verrekeningsperiode is hier een goed voorbeeld van. De meeste verzekeraars hanteren een verrekeningsperiode van één jaar. Dit houdt in dat er één keer per jaar gekeken wordt naar de wijzigingen in het werknemersbestand. Nu is dit geen probleem voor ondernemingen waar weinig verloop of groei is in het werknemersbestand. Het is echter vervelend voor ondernemingen die hard groeien in hun werknemersbestand. Zij kunnen aan het einde van het jaar een forse naverrekening verwachten, doordat het risico groter is geworden. ASR is de enige verzekeraar die de optie heeft om zelf de verrekeningsperiode te bepalen. Dit zorgt ervoor dat uw premie, op maandelijkse basis, mee beweegt met wijzigingen in uw werknemersbestand. Zo komt u aan het einde van het jaar nooit voor verassingen te staan.

Naast de verrekeningsperiode is er nog een ander belangrijk aandachtspunt. Het maximaal uit te keren brutoloon kan per verzekeraar verschillen. De meeste verzekeraars hanteren € 125.000,- per jaar per werknemer. Wanneer werknemer(s) meer dan € 100.000,- bruto per jaar verdienen, is het goed om dit in de gaten te houden. Zo komt u, ook op dit vlak, niet voor verassingen te staan.

Nog meer weten over de verzuimverzekering?