Is een verzuimverzekering verplicht?

17-09-2021 – Leestijd 3 minuten

Cliff Hogendoorn

Adviseur Verzuimverzekering

Is een verzuimverzekering verplicht? Het aannemen van extra personeel is een goed teken, het bedrijf groeit namelijk. Toch moet er voor een nieuwe werknemer veel geregeld worden. Van een arbeidsovereenkomst opstellen tot en met de salarisadministratie regelen. Daar komt ook altijd de vraag: Wat als personeel ziek wordt? Wat zijn onze verplichtingen en welke financiële risico’s loopt het bedrijf bij een zieke werknemer? Wij kunnen alvast verklappen dat een verzuimverzekering geen wettelijk verplichte verzekering is, maar verstandig is het wel.

Een verzuimverzekering is niet verplicht

Met een verzuimverzekering beschermt u uw bedrijf tegen de financiële risico’s van een zieke werknemer. Hoewel deze financiële risico’s erg hoog kunnen zijn, is de verzuimverzekering niet wettelijk verplicht om af te sluiten. U kiest dus zelf of u zich hiervoor verzekert of zelf het risico draagt. Let er wel goed op dat wanneer een werknemer ziek is, u zich aan bepaalde regels moet houden.

Loondoorbetaling zieke werknemer

Als werkgever bent u namelijk wel verplicht om het loon van een zieke werknemer door te betalen. Hoeveel en hoelang is per situatie verschillend. Voor contracten van onbepaalde tijd geldt er een loondoorbetalingsplicht van 2 jaar. Bij een contract voor bepaalde tijd, krijgt de zieke werknemer tot het einde van het contract doorbetaald. Dat kan u dus veel geld kosten, terwijl er niet gewerkt wordt.

Welk bedrag moet u doorbetalen?

Hoelang is nu duidelijk. Dan komen we al snel bij de volgende vraag. Hoe veel? Wettelijk gezien ontvangt een zieke werknemer minimaal 70% van het brutoloon. Dit percentage kan afwijken wanneer een bedrijf zich heeft aangesloten bij een CAO. In de meeste CAO’s is voor het 1e jaar 100% en 2e jaar: 70% afgesproken. Toch zijn er ook CAO’s waarin andere afspraken staan. Let hier dus altijd goed op.

Stel dat u geen CAO volgt, let dan altijd goed op of er niets is afgesproken in het arbeidscontract. 

Cliff Hogendoorn

Adviseur Verzuimverzekeringen

Eenvoudig uw verzuimverzekering vergelijken?

Wij helpen ondernemers met het vergelijken en adviseren van de best passende verzuimverzekering. Doe een aanvraag of plan een gesprek in met een adviseur.

Wet Verbetering Poortwachter

Naast de verplichtingen omtrent loondoorbetaling bent u als werkgever ook verplicht om aan de regels van Wet Verbetering Poortwachter te voldoen. Deze wet is in het leven geroepen om het langdurig verzuim te beperken. Het idee is dat zowel de werkgever als werknemer samen met de arbodienst of bedrijfsarts er alles aan doen om de zieke werknemer zo snel mogelijk weer in het arbeidsproces te krijgen. Alle stappen die u volgen de Wet Verbetering Poortwachter moet doorlopen, ziet u in deze link.

Waarom sluiten zoveel ondernemers een verzuimverzekering af?

Ondanks dat een verzuimverzekering niet verplicht is, wordt deze verzekering door veel ondernemers afgesloten. Dit heeft twee redenen. 

  1. De financiële gevolgen van een zieke werknemer zijn vaak erg hoog. Ondernemers dekken dit risico simpelweg af met een verzuimverzekering

  2. Er zijn veel mogelijkheden om zelf de dekking samen te stellen.

 

Geen enkel bedrijf is hetzelfde. Dat zorgt er ook voor dat het ene bedrijf een andere behoefte heeft qua verzuimverzekering dan het andere bedrijf. De eigen risico periode, het verzekerde percentage en werkgeverslasten wel of niet meeverzekeren zijn enkele voorbeelden waar verschillende mogelijkheden in zijn. 

Nog meer weten over de verzuimverzekering?