Opstalverzekering VVE

Dekt materiële schade aan het appartementengebouw

Verzekeraars die wij voor u vergelijken:

Cliff-Hogendoorn_burned good rond

“De opstalverzekering is de belangrijkste verzekering voor een VVE. Dat moet goed geregeld zijn”

Cliff Hogendoorn – Adviseur verzekeringen

Veelgestelde vragen over

Opstalverzekering VVE

De opstalverzekering VVE is, samen met de aansprakelijkheidsverzekering VVE, een verplichte verzekering voor de VVE. De opstal dekt het allerbelangrijkste onderdeel van de VVE, namelijk het appartementengebouw. Het is dus één van de belangrijkste verzekeringen. Op deze pagina vertellen wij alles over deze verzekering.

9,8 uit 56 beoordelingen

4.6/5

1. Wat is een opstalverzekering VVE?

Als Vereniging van Eigenaren bent u eigenaar van een gebouw. Aan dit gebouw kunnen door tal van gebeurtenissen schades ontstaan. Enkele voorbeelden hiervan zijn brand, storm, lekkage of een inbraak. Een opstalverzekering VVE dekt de materiële schade die hieruit kan voortkomen.

2. Is een opstalverzekering VVE verplicht?

Het korte antwoord hierop is: Ja!
In Artikel 5:112 Lid 1 Sub D is vastgesteld dat in het splitsingsregelement staat wie en tegen welke gevaren het gebouw verzekerd dient te worden. Daarin is bepaald dat het bestuur van een VVE het gebouw dient te verzekeren tegen water-, storm-, brand- en ontploffingsschade. Dit is dan ook de standaard dekking bij veel verzekeraars. Daarbovenop is het vaak mogelijk om een extra dekking te verzekeren. Enkele voorbeelden hiervan zijn funderingen, glas, zonnepanelen en eigenaarsbelang.

De premie voor een opstalverzekering VVE wordt altijd berekend op basis van een promillage van de herbouwwaarde. Het promillage is dus eigenlijk de risicofactor die de verzekeraar rekent voor het desbetreffende pand. Om tot dit promillage te komen, houden verzekeraars rekening met verschillende gegevens. Dit zijn onder andere de herbouwwaarde, bouwjaar van het pand, bouwaard van het pand, functie van het pand en het schadeverleden. 

 

Cliff Hogendoorn

Adviseur VvE Verzekeringen

Opstalverzekering VVE vergelijken?

Wij helpen VVE’s met het vergelijken en adviseren van de best passende verzekeringen. Doe een aanvraag of plan een gesprek in met een adviseur.

4. Welke dekking biedt een opstalverzekering VVE?

Uiteraard verschilt het per verzekeraar welke dekking wel of niet is gedekt. Onderstaand hebben we een opsomming gemaakt welke gebeurtenissen de verzekeraars over het algemeen wel dekken en welke niet. Uiteraard raden wij u aan om altijd de verzekeringskaart en polisvoorwaarden uitgebreid door te nemen.

Kortweg komt de dekking van de verzekering neer op het onderstaande:

Wel verzekerd:

Niet verzekerd:

– Appartementsclausule
Daarnaast is het als VVE ook van belang om naar de appartementsclausule te kijken. Het is vaak standaard opgenomen in een opstalverzekering dat er geen schade uitgekeerd zal worden wanneer er met opzet of door onzorgvuldigheid is gehandeld. Wanneer een bewoner weggaat maar vergeten is om het gasfornuis uit te zetten en hierdoor brand ontstaat, zal een opstalverzekering een dergelijke schade niet dekken. De opstalverzekering van de VVE heeft echter een appartementsclausule. Dit houdt in dat zelfs door nalatigheid van uw buurman, de schade aan uw appartement gewoon is verzekerd. Let er hierbij op dat het appartement van de nalatige buurman geen dekking heeft. 

Het eigenaarsbelang is een belangrijke extra dekking die een VVE kan afsluiten. De opstalverzekering VVE dekt de materiële schade die ontstaat aan het gebouw. Het heeft echter een beperkte dekking wanneer het aankomt op individuele woningverbeteringen die een appartementseigenaar heeft gedaan. De opstalverzekering VVE dekt over het algemeen maximaal € 5.000,- per appartement. De verzekeraar gaat bij schade uit van gemiddelde bedragen als het gaat om bijvoorbeeld badkamers of keukens. Wanneer een appartementseigenaar een luxe badkamer heeft ingebouwd, kan hier sprake zijn van onderverzekering. Middels de extra dekking eigenaarsbelang, kan het gemiddelde bedrag per appartement worden opgehoogd.

 

6. Wat kost een opstalverzekering VVE?

De gemiddelde premie voor een opstalverzekering VVE hangt erg af van de herbouwwaarde en de functie van het gebouw. Onderstaand hebben we een aantal premies op een rijtje gezet met een onderverdeling in herbouwwaarde. Deze gemiddelde premies zijn voor een VVE met 100% particuliere bewoning: 

– Herbouwwaarde € 500.000,- = Gemiddelde premie van € 65 per maand

– Herbouwwaarde van € 1.000.000,- = Gemiddelde premie van € 87 per maand

– Herbouwwaarde van € 2.500.000,- = Gemiddelde premie van € 175 per maand

– Herbouwwaarde van € 4.500.000,- of hoger = Altijd op aanvraag bij de verzekeraars

Let er op dat deze premies gemiddeldes betreffen. De ervaring leert dat de verschillen tussen de verzekeraars soms erg groot zijn. 

Het afsluiten van een opstalverzekering VVE is vrij eenvoudig. Wij werken eerst altijd een vergelijking voor u uit. Zo weten we zeker dat u het beste voor uw situatie afsluit. Nadat wij de vergelijking samen hebben doorgenomen, maken wij de offerte van de desbetreffende verzekeraar op. Omdat de opstalverzekering VVE en aansprakelijkheidsverzekering VVE twee verplichte verzekeringen zijn, offreren verzekeraars altijd deze twee verzekeringen tegelijk. Na ondertekening van de offerte, wordt deze ter beoordeling bij de verzekeraar neergelegd. De verzekeraar kan deze direct accepteren, eventuele aanvullende vragen stellen of afwijzen.  Goed om te weten is dat wij gedurende de contractperiode uw tussenpersoon blijven. Stel dat u vragen heeft, kunt u altijd bij ons terecht.