VvE verzekeringen vergelijken?

Regel de verzekeringen voor uw VvE eenvoudig online

Verzekeraars die wij voor u vergelijken:

Cliff-Hogendoorn_burned good rond

“Besparen op premie zonder in te leveren op voorwaarden. Dat is altijd ons doel”

Cliff Hogendoorn – Adviseur VvE Verzekeringen

Veelgestelde vragen over

VvE Verzekeringen Vergelijken

U wilt een opstalverzekering, aansprakelijkheidsverzekering of een andere verzekering voor de VvE afsluiten. Waar moet u dan op letten en welke verzekeraars zijn er eigenlijk? Wij hebben de meest gestelde vragen omtrent VvE verzekeringen op een rijtje gezet:

9,8 uit 56 beoordelingen

4.6/5

1. Wat is een VvE Verzekering?

De VvE is er om de gemeenschappelijke belangen van een gebouw te behartigen. De VvE verzekeringen zijn hier ook onderdeel van. De VvE dient zich te verzekeren om het gebouw en eigenaren/bewoners financieel te beschermen.

Verzekeraars hebben speciale verzekeringen die volledig op VvE’s zijn toegespitst. De premie van de verzekeringen betalen alle eigenaren samen, als onderdeel van de servicekosten. Eigenaren kunnen deze verzekeringen niet individueel afsluiten, dat kan alleen uit naam van de collectieve VvE.

2. Welke verzekeringen zijn er voor een VvE?

Er zijn verschillende verzekeringen die een VvE kan afsluiten. Als eerste moet het onderscheid gemaakt worden tussen verplichte en optionele verzekeringen voor een VvE. De twee verplichte verzekeringen voor een VvE betreffen:

De opstalverzekering VvE dekt schade aan het gebouw, bijvoorbeeld door storm, water, brand of inbraak.

De aansprakelijkheidsverzekering VvE dekt schade aan anderen en spullen van anderen, die door het gebouw zijn veroorzaakt. Het gaat bijvoorbeeld om dakpannen die tijdens een storm van het dak waaien en schade toebrengen aan een geparkeerde auto. De verzekering dekt zowel bewoners als bezoekers. Het is een verplichte verzekering voor VvE’s.

 

Andere optionele, maar zeker raadzame verzekeringen voor een VvE zijn:

De bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering VvE dekt het risico voor aanspraken op het privévermogen van VvE-bestuurders. Wanneer er schade ontstaat door een verkeerde beslissing van het VvE-bestuur, kunnen de bestuurders aansprakelijk worden gesteld. Zo ook wanneer een bestuurder fraude pleegt.

De rechtsbijstandverzekering VvE biedt juridische hulp wanneer een VvE betrokken is bij een conflict. Een schildersbedrijf die zijn afspraken niet nakomt of een bewoner die meermaals het huisregelement overtreedt.

De milieuschadeverzekering VvE dekt kosten voor schade aan het milieu. Het gaat bijvoorbeeld om milieuschade en sanering van de bodem, grond en het grond- en oppervlaktewater bij vervuiling.

3. Wat is de herbouwwaarde bij een VvE en waar staat die?

De herbouwwaarde is een belangrijk getal voor de meeste VvE verzekeringen. De herbouwwaarde staat namelijk voor het totale bedrag wat nodig is om een gebouw opnieuw te bouwen, bijvoorbeeld na een brand of andere grote schade. Dit geeft de verzekeraar een beeld van het risico wat er verzekerd moet worden.

De herbouwwaarde is uiteraard het meest van belang voor de Opstalverzekering VvE. Wanneer er een te lage herbouwwaarde is opgegeven, kan dit grote financiële gevolgen hebben bij een schade. Wanneer er een te lage herbouwwaarde op de polis staat, noemt men dit ook wel onderverzekering. Het is dus van belang om de herbouwwaarde goed te controleren. De herbouwwaarde die bij de verzekeraar bekend is, is terug te vinden op de laatst afgegeven polis. 

Om te voorkomen dat er onderverzekering ontstaat, is het verstandig om de herbouwwaarde periodiek te laten taxeren. Er zijn veel partijen die dergelijke taxatierapport op kunnen maken. Daarnaast zijn er ook verzekeraars die dit aan VvE’s aanbieden.

Buiten de hoogte van de herbouwwaarde, is het ook van belang om na te gaan hoe deze tot stand is gekomen. Vaak dient er bij het afsluiten van de VvE verzekeringen een taxatierapport aan de verzekeraar overhandigd te worden. Is dit door een erkend Register Taxateur gedaan? En wanneer is er voor het laatst een taxatierapport opgemaakt? Vaak geven verzekeraars namelijk garantie tegen onderverzekering wanneer het taxatierapport korter dan 5 jaar geleden is opgemaakt. Controleer al deze zaken dus altijd goed. 

Cliff Hogendoorn

Adviseur VvE Verzekeringen

Eenvoudig uw VvE verzekeringen vergelijken?

Wij helpen VvE’s met het vergelijken en adviseren van de best passende verzekeringen. Doe een aanvraag of plan een gesprek in met een adviseur.

4. Wanneer kan een VvE geen verzekering afsluiten?

In principe kan iedere VvE een verzekering afsluiten. Het enige waar verzekeraars terughoudend mee kunnen zijn, zijn slapende VvE’s. De taak van een VvE is het zorgdragen voor het onderhoud en beheer van de gemeenschappelijke zaken. Om deze taken netjes uit te voeren vindt er jaarlijkse ledenvergadering plaats, wordt er een begroting opgesteld en wordt er een reservefonds aangehouden voor toekomstig onderhoud. Wanneer dit niet gebeurt, kan men spreken over een slapende VvE. Sommige verzekeringen kunnen dan überhaupt niet afgesloten worden zoals een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering.

Daarnaast is het ook van belang om te weten dat een verzekeraar niet uitkeert wanneer er sprake is van achterstallig onderhoud. Op het moment dat er geen actieve VvE is, is de kans groter dat dit ontstaat.

5. Hoe bepalen verzekeraars de premies van VvE verzekeringen?

Er zijn verschillende factoren die van invloed zijn op de premie van een VvE verzekering. Op de meeste factoren heeft een VvE geen invloed. Factoren die voor verzekeraars van belang zijn:

Uiteraard verschilt het ook nog per VvE verzekering welke gegevens er van belang zijn. Gaat het om een aansprakelijkheidsverzekering VvE, opstalverzekering VvE, een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering VvE of de rechtsbijstandverzekering VvE? Dan is er weer sprake van andere omstandigheden en gegevens waar de verzekeraar kritisch naar kijkt.

Uiteindelijk gaat het altijd om een inschatting van de risico’s. Hoe groter het risico, des te hoger ook de premie die een verzekeraar daarvoor rekent. Door de verzekeringen voor VvE’s met elkaar te vergelijken voorkomt u dat u daarvoor een te hoge premie betaalt. 

6. Wat zijn de gemiddelde kosten voor VvE verzekeringen?

De premie voor VvE verzekeringen hangt sterk af van verschillende factoren. Toch kunnen we wat gemiddelde premies aanhouden op basis van de herbouwwaarde. Wij behandelen hier kort de twee belangrijkste verzekeringen, namelijk de opstalverzekering en aansprakelijkheidsverzekering.

Een opstalverzekering voor een VvE, betreffende een 100% appartementencomplex, bedraagt zon 0,5 promille (ofwel 0,05%) van de herbouwwaarde. Bij een herbouwwaarde van
€ 1.000.000 bedraagt de premie dus € 500,- per jaar. Hier is geen glasdekking bij inbegrepen.

Een aansprakelijkheidsverzekering, voor een VvE met 100% appartementen, met een herbouwwaarde van € 1.000.000 bedraagt gemiddeld tussen de € 100 a € 200 per jaar.

7. Hoe kan ik de premie voor een VvE verzekering berekenen?

Vergelijk de verzekeringen eenvoudig online en bereken de premie samen met onze specialisten. Wij kennen de verschillende verzekeraars, weten waar u allemaal rekening mee moet houden en voorkomen dat u iets over het hoofd ziet. 

Stel ons uw vragen of vergelijk zelf de verschillende dekkingen voor de opstalverzekering VvE, aansprakelijkheidsverzekering VvE, bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering VvE, rechtsbijstandverzekering VvE en milieuschadeverzekering VvE. Krijg op die manier een beter beeld van de dekkingen, de voorwaarden en de premies die daar bij horen.