Verzuimverzekering

Wat is een verzuimverzekering? En waar moet u op letten? Op deze pagina, leggen we alles uit.

Waarom Verzekeringvooruwbedrijf?

Hier leest u alles over de

Verzuimverzekering

De verzuimverzekering verzekert de kosten voor loondoorbetaling bij zieke werknemers. Het is een gebruikelijke verzekering voor veel MKB bedrijven. Ontdek wat de verzekering precies inhoudt, hoe u die kunt vergelijken en welke voordelen dat oplevert. Daarnaast leggen we uit hoe u de ziekteverzuimverzekering combineert met de wettelijke verplichte arbodienstverlening.

9,8 uit 56 beoordelingen

4.6/5

1. Wat is een verzuimverzekering?

De verzuimverzekering beschermt werkgevers tegen de loondoorbetalingsplicht. Als een werknemer ziek wordt, bent u deze werknemer namelijk niet alleen kwijt op de werkvloer, u moet ook het loon doorbetalen. Naast dit financiële aspect, moet u ook zorgen voor de re-integratie.

Welke percentage van het loon u de werknemer moet doorbetalen, kan per bedrijf verschillen. Sommige bedrijven volgen het wettelijke minimum. Andere bedrijven zijn gebonden aan een CAO waar bepaalde afspraken in staan. Ieder bedrijf heeft dus een andere loondoorbetalingsplicht. De verzuimverzekering is zo ingericht dat de dekking geheel naar eigen situatie aangepast kan worden. 

2. Wat is het verschil tussen een verzuimverzekering & arbodienstverlening?

Een werkgever heeft een tweetal verplichtingen wanneer een werknemer arbeidsongeschikt is. Ten eerste een financiële verplichting. Dit gaat over de loondoorbetalingsplicht die een werkgever heeft wanneer een werknemer arbeidsongeschikt raakt. 
Ten tweede is de werkgever volgens de Arbowet verplicht om een basiscontract met een arbodienstverlener te hebben. Dit is hier terug te vinden. De arbodienstverlener zorgt er voor dat, samen met de werkgever en werknemer, aan alle wet en regelgeving omtrent het dossier van een zieke werknemer wordt voldaan.

De verzuimverzekering en arbodienstverlening hebben veel met elkaar te maken. Daarom bieden veel verzekeraars de mogelijkheid om beide in één pakket af te sluiten. In deze paragraaf vertellen we er alles over.

 

LET OP: Het verplichte basiscontract volgens de Arbowet levert niet dezelfde dekking op als de arbodienstverleningspakketten via een verzuimverzekering. Het basiscontract is een verzameling uitgangspunten waarbij alle inspanningen apart gefactureerd zullen worden. De pakketten via verzekeraars zijn vaak uitgebreid, dat scheelt kosten achteraf.

3. Is een verzuimverzekering verplicht?

Nee, een verzuimverzekering is niet wettelijk verplicht. Toch kiest ruim 85% van de bedrijven ervoor om deze verzekering af te sluiten. Het beschermt ze tegen hoge kosten voor loondoorbetaling. Gemiddeld krijgt een MKB onderneming iedere 5 jaar te maken met een langdurig zieke werknemer. Bedrijven die ervoor kiezen om geen verzuimverzekering af te sluiten, doen er verstandig aan om goed uit te zoeken welke (financiële) risico’s zij lopen.

 

Cliff Hogendoorn

Adviseur Verzuimverzekeringen

Eenvoudig uw verzuimverzekering vergelijken?

Wij helpen ondernemers met het vergelijken en adviseren van de best passende verzuimverzekering. Doe een aanvraag of plan een gesprek in met een adviseur.

4. Wat dekt een ziekteverzuimverzekering?

Hierbij moet het onderscheid gemaakt worden tussen enkel een losse verzuimverzekering en een verzuimverzekering waarbij ook de arbodienstverlening in het pakket is opgenomen. Zie onderstaand de verschillen:

Losse verzuimverzekering

Verzuimverzekering incl. arbodienstverlening met uitgebreide dekking

Het levert meer voordelen op om de arbodienstverlening in het contract van de verzuimverzekering op te nemen. Daarom zien wij ook dat veel bedrijven hiervoor kiezen. In deze paragraaf leggen we alles uit over de combinatie van verzuimverzekering en arbodienstverlening in één pakket.

5. Wat dekt een verzuimverzekering niet?

Er zijn ook een aantal voorwaarden waarbij de verzuimverzekering geen dekking biedt:


De te verwachten arbeidsongeschiktheid kan soms lastig zijn. De meeste verzekeraars hanteren hierbij de regel dat wanneer de arbeidsongeschiktheid binnen 6 maanden na de start van de verzekering te verwachten is, er geen of wellicht beperkende dekking zal gelden. Een veel gebruikt voorbeeld hierin is een werknemer welke over 3 maanden een open hartoperatie moet ondergaan en ook al is ingepland. In dit geval zal er geen dekking worden verleend op de nog af te sluiten verzuimverzekering.

6. Wat kost een verzuimverzekering?

De kosten van een verzuimverzekering hangt onder andere af van de werkzaamheden van het bedrijf, personeelsbestand en het gemiddelde verzuim onder de werknemers. Bovendien heeft u natuurlijk de keuze uit verschillende dekkingen, afhankelijk van de risico’s die u precies wilt verzekeren.

Voorbeeld:

Gemiddeld premie
percentage: 2,35%

€ 170,83 per maand

€ 2.050,- per jaar

7. Verzuimverzekering & arbodienstverlening in één pakket?

Het afsluiten van een verzuimverzekering met daarbij een arbodienstverlening in één pakket, levert een hoop voordelen op. De belangrijkste verplichtingen voor een werkgever zitten hierbij in één pakket. Allereerst biedt de polis dekking voor het risico op loondoorbetaling bij arbeidsongeschiktheid. Daarnaast profiteert de werkgever ook optimaal van ondersteuning om aan zijn verplichtingen rondom re-integratie te voldoen. Ook zijn er een aantal voordelen:

– Poortwachtersgarantie
Wanneer er een werknemer arbeidsongeschikt is, moet de werkgever zich houden aan de Wet Verbetering Poortwachter. In deze wet staan verschillende actiepunten waaraan voldaan moet worden. Dit heeft als doel om de werknemer zo snel mogelijk weer aan het werk te krijgen. Het volgen van deze actiepunten is van belang om een goed dossier op te bouwen. Het UWV zal namelijk, na twee jaar arbeidsongeschiktheid (of eerder bij einde bepaalde tijd contract), dit dossier controleren. Zij kijken of er voldoende inzet is geweest met betrekking to de re-integratie van de zieke werknemer. Stel dat dit niet het geval is, dan kan het UWV een loonsanctie opleggen. Dit zou inhouden dat de werkgever de arbeidsongeschikte werknemer langer door moet betalen (maximaal 1 jaar). 
Wanneer de verzuimverzekering en arbodienstverlening in één pakket zitten, geven de meeste verzekeraars de zogenaamde Poortwachtersgarantie. Op het moment dat de werkgever alle adviezen van de arbodienstverlener heeft opgevolgd, en er volgt alsnog een loonsanctie vanuit het UWV, zal deze betaald worden door de verzekeraar. Wanneer er geen Poortwachtersgarantie is, zijn dergelijke kosten altijd voor eigen rekening.

– Interventievergoedingen
Een belangrijk onderwerp zijn ook de interventievergoedingen. Wanneer een werknemer langdurig arbeidsongeschikt is, kan de bedrijfsarts bepaalde interventies aanraden. Een voorbeeld hiervan is dat de bedrijfsarts een aantal fysiobehandelingen of sessies met een psycholoog adviseert. In het geval dat de verzuimverzekering en uitgebreide dekking arbodienstverlening in één pakket zitten, zal de verzekeraar deze interventies voor 100% vergoeden. Dat is niet het geval wanneer de verzuimverzekering en arbodienstverlening los van elkaar zijn afgesloten. In dat geval beoordelen verzekeraars de interventies en zullen deze vergoeden, gedeeltelijk vergoeden of helemaal niet vergoeden. Er geldt hiervoor dus zeker geen garantie. De kosten van dit soort interventies kunnen bij langdurig verzuim ook erg hoog uitvallen.

– Minder administratieve lasten
De systemen van de meeste verzekeraars zijn in beperkte mate met elkaar verbonden. Dit houdt in dat een ziekmelding eenvoudig gedaan kan worden in het online portaal van de verzekeraar. Deze ziekmelding zal automatisch doorgezet worden naar de arbodienstverlener, zodat zij de benodigde stappen kunnen gaan ondernemen. Ook betermeldingen worden met elkaar gecommuniceerd. Dit zorgt ervoor dat ziek- en betermeldingen niet meer op twee plekken doorgegeven moeten worden.

Het zijn allemaal erg fijne voordelen, al geldt er naar ons idee ook één nadeel wanneer de arbodienstverlening en de verzuimverzekering in één pakket gecombineerd worden:

– Grote arbodienstverleners
De verzekeraars die deze mogelijkheid bieden, willen graag samenwerken met arbodienstverleners die ook een landelijke dekking bieden. Een automatisch gevolg hiervan is dat de keuze vaak beperkt is tot enkele grote arbodienstverleners zoals ArboNed en Zorg van de Zaak. Daar hoeft niets mis mee te zijn, maar soms krijgen wij te horen van MKB’ers dat zij liever samenwerken met wat kleinere arbodienstverleners die meer persoonlijk contact bieden.

Nog meer weten over de verzuimverzekering?